İLK İZLENİM...


Açıklama: Tarih 4 Ocak 2021...
Kategori: İNEBOLU
Eklenme Tarihi: 08 Ocak 2021
Geçerli Tarih: 26 Ocak 2021, 22:01
Site: Yeni İnebolu Gazetesi
URL: http://www.inebolugazetesi.com/haber_detay.asp?haberID=1794


Tarih 4 Ocak 2021...

Günlerden pazartesi...

Cep telefonum çaldı. Arayan Kadir Yıldırım'dı. Yeni İnebolu Gazetesi kadrosu olarak Kaymakam beyi ziyaret etmek için randevu aldığını ve bu ziyarete katılıp katılmayacağımı soruyor, katılacaksam hemen iştirak etmemi istiyordu. Memnuniyetle katılacağımı ifade ettikten sonra hemen davete icabet ettim. Yaklaşık bir ay önce ilçemize atanan Kaymakam beyle tanışma ve İnebolu hakkındaki duygu ve düşüncelerini öğrenme imkanının dışında, gazeteci sıfatımla ilk defa kaymakamlık makamında bulunuyordum.

Tanışma faslından sonra, Kadir bey ses kayıt cihazını kullanarak bir kaç soru müsaadesi aldı ve haber alma, halka haber ulaştırma amacı doğrultusunda gazeteciliğinin gereklerini yerine getirdi.

Yaklaşık yarım saatlik ziyaretimiz esnasında Kaymakam Beye sorulan soru ve cevapları bu haftaki gazetemizde hep birlikte okuyacak ve bilgi sahibi olacağız.

Benim bunlara ilave edeceklerim ise, devletin kendisine verdiği süre zarfında ilçemizi idare edecek mülki amir hakkında ilk izlenim ve gözlemimi, tanışma fırsatı bulamayan yada "acaba nasıl biri" diye merak edenlerin beklentisine cevap niteliğinde olmalıydı.

Evet, Kaymakam Bey için edindiğim ilk intiba "tevazu sahibi" olduğuydu. Karşısındakine davranış biçimi, konuşma şekli ve vücut dili insanlara tepeden bakan bir idareci gibi değil, halkın içinden çıkıp bulunduğu makama gelen mütevazi bir kişiliği gösteriyordu.

Devlet adamlığının olmazsa olmazı "ciddiyet, ağır başlılık ve kararlılık" konuştukça ön plana çıkıyordu.

İlçenin huzurunu bozacak hiçbir davranışa müsaade edilmeyeceği ve yasal olmayan işlerle iştigal edenlerin yakalanıp hak ettikleri cezayı almaları için gereğinin yapılacağı vurgulanıyor, böylece "devletin sert yüzü" gösteriliyordu.

İnsanların menfaatleri için uygulanan tüm yasaklara uyulup uyulmadığını denetleyen birimlerin birinci önceliğinin ceza yazmak olmadığı, özellikle "devletin yumuşak yüzünün" halka hissettirildiği bir yönetim anlayışının benimseneceği ifade ediliyordu.

İlçede mevcut eğitim-öğretim kurumlarının başarı düzeyini artırmak için milli eğitim müdürlüğü ile birlikte bir yol haritası çizilip uygulamaya konulacağı ve bu konunun takipçisi olunacağının altı çiziliyordu.

İstiklâl madalyalı tek ilçede görev yapmanın sorumluluğu ve bilincinde olan Kaymakam bey, gururla hizmet ederek gökkubbede hoş bir sada bırakmak temennisiyle sözlerini bitirdi. 

Bizlerden özellikle yasalara aykırı davranış sergileyen insanların değersizleştirildiği ve dışlandığı bir toplum olma yolunda destek istedi.

Karşılıklı iyi dilek ve temennilerle Kaymakamlık ziyaretimiz noktalandı.


İNEBOLU ADINA AHDE VEFA !

İyi ve güzel olan her davranışı "belki örnek olur" ya da "böyle özel insanlar da varmış"  düşüncelerine vesile olmak için yazıyorum. 

Geçtiğimiz günlerde (İnebolulu olmadığı halde İnebolu'muza bir okul ve bir öğrenci yurdu kazandıran) hayırseverimiz Bülent Özyürük'ün ahirete irtihal edişinin birinci sene-i devriyesini hatırlayan ve mezarını  ziyaret eden beş güzel insanın, özel davranışından haberdar oldum.

Herkesin dünya telaşesine kapıldığı, ölenin unutulduğu, ahde vefanın rafa kaldırıldığı günümüzde, kimsenin aklına gelmeyenleri düşünen, küçük ama anlamlı jestlerle gönülleri fetheden büyüğümüz Ömer Urgancı, yıllar önce ilçemizde kaymakamlık yapan Abdülkadir Yazıcı'yla beraber, Erdemir Örüklü, Harputlu İhsan ve Musa hocayı  İstanbul'da bir araya getiriyor. Bülent Özyürük'ün ölüm yıldönümü hatırlanıyor ve mezarının başına gidiliyor. Musa hocanın Kuran-ı Kerim tilaveti dinleniyor ve dua ediliyor. İnebolu'ya hizmet etmiş, maddi-manevi katkı vermiş herkes bu Kuran ziyafetinden hissesini alıyor.

Kısacası İstanbul'da yaşayan ama kalbi İnebolu için çarpan değerli insanlar İnebolu'ya hizmeti geçen hayırseverlerin unutulmadığını gösteriyor.

Bizlere de Allah kabul etsin diyerek başta Bülent Özyürük ve Dr. Salih Osmanoğlu  olmak üzere tüm ölmüşlerimize 3 İhlas 1 Fatiha göndermek düşüyor.