EVRENYE MUHTARLIĞINDAN KAMYON SATIŞI


Açıklama: İlçemiz Evrenye Köyü Muhtarlığı kamyon satışı için açık ihale gerçekleştirecek.
Kategori: İNEBOLU
Eklenme Tarihi: 24 Ekim 2023
Geçerli Tarih: 24 Nisan 2024, 19:59
Site: Yeni İnebolu Gazetesi
URL: http://www.inebolugazetesi.com/haber_detay.asp?haberID=2184


İlçemiz Evrenye Köyü Muhtarlığı kamyon satışı için açık ihale gerçekleştirecek.

Yapılan duyuruda, Evrenye Muhtarlığına ait 1996 model MAN marka çöp kamyonunun satış ihalesinin 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 10.00’da Evrenye Köyü Muhtarlık binasında ihtiyar heyeti huzurunda yapılacağı duyuruldu.

Muammen bedeli 111.000 TL olarak belirlenen atıl durumdaki kamyonun ihalesine girmek isteyenlerin 3.330 TL tutarındaki geçici teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. İhaleye katılacak olanlar nüfus cüzdanı örneği, tebligat için adres beyanı ve geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuzu ile birlikte teklif verebilecek.

İhale bedelinin ihale kararının bildirilmesinin ardından 15 gün içerisinde peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Aracın satışıyla ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç ve benzeri masraflar alıcıya ait olacak.