İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER
İSTİKLAL MADALYASITarih 14 Mayıs 2024, 23:11 Editör: Editör

İSTİKLAL MADALYASI

15 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar süren Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, cephede veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakârlık gösterenlere, İstiklal Madalyası verilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisince 29 Kasım 1920 günü kabul edilmiştir.

Millî Mücadele'de canla başla çalışıp büyük yararlılıklar gösteren İnebolu kayıkçıları, geçim kaynakları bu olduğu hâlde, yaptıkları taşıma için herhangi bir ücret almamışlardır. Millî Mücadele’de İnebolu halkı ve kayıkçılarının yaptıkları, savaşın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır.

9 Haziran 1921’deki bombalanma sonrası hemen İnebolu’ya gelen Muhittin Paşa, Kayıkçılar Loncasının gayret ve fedakârlığını bizzat yerinde görmüştür. Kayıkçıların tüccar eşyası taşıyarak aldıkları ücretle çoluk çocuklarını geçindirdikleri hâlde, askerî eşya ve mühimmatın taşınmasından ücret almadıklarını öğrenince çok memnun olmakla beraber kayıkçılara ücret verilmesini Menzil Mıntıka Müfettişliğine emretmiş ve Kayıkçılar Loncası hesabına gelir kaydedilmiştir. İnebolu kayıkçıları kendilerine verilmek istenen 1.680 lirayı almamışlar ve Millî Müdafaa Vekaletine bağışladıklarını bildirmişlerdir. Muhittin Paşa da bu örnek fedakârlığı Millî Müdafaa Vekaletine ve Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine bildirmekle beraber, gazetelere de yayımlatarak her tarafta duyulmasını sağlamıştır (24 Ağustos 1921).

11 Şubat 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’nin kazanılmasında en önemli rollerden birini üstlenen İnebolu halkına ve denizcilerine beyaz şeritli İstiklal Madalyası verilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif verir. Teklif değerlendirilir ve İnebolu’ya İstiklal Madalyası verilmesi kabul edilir. 9 Nisan 1924 tarihinde İstiklal Madalyası Beratı bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanır. O güne kadar kişilere tek tek verilen İstiklal Madalyası ilk defa topluca Kayıkçılar Loncasına verilerek İnebolu onurlandırılmıştır. İnebolu Liman Reisliğine gönderilen 9 Nisan 1924 tarihli İstiklal Madalyası vesikası ve beyaz şeritli İstiklal Madalyası 16 Mayıs 1924 tarihinde İnebolu Kaymakamı Fevzi Bey tarafından tertiplenen bir törenle İnebolu kayıkçılarına ve lonca adına Kâhya Hasan Soğangözoğlu’na verilmiştir.

16 Mayıs 1924 Cuma günü düzenlenen İstiklal Madalyası veriliş töreni, 22 Mayıs 1924 tarihinde Kastamonu Açık Söz gazetesinde haber olarak yayımlanmıştır.

 Töreni müteakip, gazetede yayımlanmak üzere İnebolu’dan gönderilen mektupta “Mayıs’ın 16'sına tesadüf eden dünkü cuma günü, İnebolu deniz kahramanlarından teslim buyurulan İstiklal Madalyası münasebetiyle kazamız sevinçli görüntülere sahne oldu. Tertip nedeniyle cuma namazından çıkanlar, alay alay Türk ocağına, iskeleye koşuyor. Her çevrede haklı bir gurur ve iftiharın bariz dalgaları uçuşuyordu. Saat 14.00 sıralarında, İnebolu gençliğinin toplantı yeri Türk Ocağında kayıkçı, tüccar, memur, genç, ihtiyar, zengin, fakir, hülasa yüzlerce ahali bir araya toplanmış ve bu mesut hatırayı şanı ile uygun bir surette yüceltmek için, oraya buraya koşan deniz kahramanlarının güvenilir hareketleri, nazarlarda bir takdiri okşamıştı. Ocağın içi, dışı, başta büyük Gazimiz olduğu hâlde resimlerle düzenlenmiş ve deniz kıyısındaki 80'i aşkın kayıklarda, şanlı sancaklarımızın gölgesi altında, âdeta mağrur ve mevkur idi.

Nihayet vakit geldi. Kaza Kaymakamı Fevzi Bey ayağa kalkarak her millette mukadder olan inkılaptan ve bu meyanda Türk tarihinin geçirdiği safhalardan, istiklal için millî hareketin devam eden kahramanlıklarını anma ve fedakârlık eseri gösteren memleketler içinde İnebolu’ya isabet eden şeref payı Büyük Millet Meclisinde takdir edilerek Deniz Kahramanları Loncasının, İstiklal Madalyası ile taltifinin, sahip olduğu kıymet ve ehemmiyetin büyüklüğünü tasdik eylemiş ve sonunda mezkur madalyaya ait vesikayı öperek kayıkçılar adına, liman reisi Yüzbaşı Mehmet Bey’e teslim eylemiştir.

Adı geçen Mehmet Bey de madalyayı öperek hükûmetin gösterdiği kıymeti takdir etmekten müteşekkir olduklarını kayıkçılar namına beyan etti. Memleketin ileri gelenlerinden eczacı Yusuf Cemal Bey ve kayıkçı esnafı adına Kamberzade Ahmet Efendi, ayağa kalkarak İnebolu’nun en küçüğünden en büyüğüne kadar, Millî Muharebe’de cephane taşımak, kükreyen denizlerde korkusuzca kendilerine düşen yükü vatanseverlikle ta içerilere sevk etmek düşman donanmaları karşısında demirden sağlam azim ve imanı siper ederek seve seve kendilerine düşen vazifeye koşmak gibi, İnebolu kayıkçılarının her tarafta ün salan kahramanlıklarını hatırlatarak herkesi sevimli gözyaşlarına gark etmiş, sonunda muhterem Hoca Akif Efendi tarafından, Cumhuriyet’in beka ve selameti duası tekrar edilmiştir.

Bu büyük ve yüce merasimi ebeden iftar edilecek ve gelecek nesillere intikalini temin içinde, kahraman denizcilerimizin katılımıyla fotoğraf çektirilmiş ve birer tanesi minnet ve şükran hislerini arz makamında Müdafaa-i Millîye vekili Paşa Hazretlerine ve yüce vilayete takdim edilmiştir.”

 Açık Söz, 22 Mayıs 1340, sayı 1079.

İlki İnebolu’ya olmakla beraber, İstiklal Madalyası 1925 yılında Maraş’a, 2008 yılında Gaziantep'e, 2016 yılında da Şanlıurfa'ya verilmiştir.

Bugün, 16 Mayıs 2024 yılında Kayıkçılar Loncası nezdinde İnebolu’ya İstiklal Madalyası’nın verilişinin 100. yılı olması nedeniyle bizler de dedelerimizden devraldığımız, iftihar edilecek bu gururu, gelecek nesillere aktarmak için bir tören düzenlemiş bulunuyoruz. Bugünün yöneticileri ve halkımızla beraber, 100. yıl anı fotoğraflarını aynı yerlerde çektirerek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz, 2024 yılı itibarıyla ilki düzenlenecek bu törenlerin her yıl kutlanması arzumuzdur.

Merhum Akif'in dediği gibi “Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” İnebolu'ya verilen Madalya da -zaten ilkti- son olsun.

İnebolu Kayıkçılar Loncası mensuplarından ismi tespit edilebilen kayıkçılar:

Kayıkçı Kahyası ve Kuvayımilliye Reisi İlyas Kaptan

Ali Gözlük

Raşit Kaptan

Hamdi Reis

Çırak Mehmet Reis

Çerkez’in Abdullah Reis

Sarı Ali Reis

Hurşit Reis

Hamamcı Kadı Çolak Salih Reis

Keresteci Sabri Eyüboğlu

Motorcu Kadir Kaptan

Kayıkçı Mehmet Ali

Kayıkçı Cemil Emmi

Paşalıoğlu Mehmet

Çırak Mehmet'in Oğlu Mehmet

Samatyalı Süleyman Reis

Hasan Soğangöz

Kaynak: Doç. Dr. Mustafa Eski / Açık Söz gazetesi

Nurettin Peker, “İstiklal Savaşı” kitabı  |  Bu haber 806 defa okunmuştur.

Facebook  Twitter  Google  StubmleUpon 

İNEBOLU  KATEGORİSİNDEN HABERLER

İNEBOLU SEVDALILARINA MİRASTIR

İNEBOLU SEVDALILARINA MİRASTIR İNEBOLU; havası, suyu, taşı, toprağı ve kendine has güzellikleri ile dört mevsimi yaşadığımız memleketimizdir.

DEMİRÖZ KONAKLAMA TESİSLERİ AÇILDI

DEMİRÖZ KONAKLAMA TESİSLERİ AÇILDI İlçemizde 6 tarihi evi restore eden Nevzat Demiröz, bu evlerden 3’ünü konaklama tesisi olarak turizmin hizmetine su...

9 HAZİRAN'DA İNEBOLU'DA NELER OLDU?

9 HAZİRAN'DA İNEBOLU'DA NELER OLDU? Soruyorlar, nedir bu 9 Haziran, İnebolu’da neler olmuş?. Bu güne kadar çeşitli yazılı kaynaklardan ve büyüklerimizi...

9 HAZİRAN RUHUNUN YOK OLMADIĞINI GÖSTERELİM!

9 HAZİRAN RUHUNUN YOK OLMADIĞINI GÖSTERELİM! İnebolu halkı her yıl diğer il ve ilçelerden farklı iki bayram kutlamasına şahitlik eder. Bunlar 9 Haziran şeref ve...

İNEBOLU BELEDİYESİNDEN 15 MİLYONLUK ARSA SATIŞI

İNEBOLU BELEDİYESİNDEN 15 MİLYONLUK ARSA SATIŞI Mevcut borçlar ve yeni hizmetler için kaynak arayışında olan İnebolu Belediyesi, Musa Mahallesi Kurtköy mevkiinde A...

İNEBOLU'DA İLK KEZ YKS HEYECANI YAŞANACAK

İNEBOLU'DA İLK KEZ YKS HEYECANI YAŞANACAK ÖSYM tarafından Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınav merkezi olarak belirlenen ilçemiz, hafta sonu büyük heyecana e...

"KÜRE DAĞLARI" KURUYOR!

4-5 gün önce bir iş icabı Kastamonu'ya giderken, daha önce dikkatimi çekmeyen belki de yeni başlayan ve acilen ...

UZUNER ÇÖP İSTASYONU SORUNUNA EL ATTI

UZUNER ÇÖP İSTASYONU SORUNUNA EL ATTI İlçemiz Ayva köyü yakınındaki Katı Atık Transfer İstasyonu’nda her yaz mevsiminde yaşanan çöp sorununa Belediye Baş...

"9500 NÜFUSLU İNEBOLU'DA BİLE VAR!"

İnebolu'ya yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta, Adıyaman'a bağlı bir ilçe Kâhta...

Basın İlan Kurumu


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:126010

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:111490

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:130626

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:116768

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign